Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Pamamasyal (lahat English site)

Impormasyon sa Pamamasyal sa Wakayama Prefecture

Wakayama Tourism Federation

Site ng pagpapakilala ng guide interpreter na pinatatakbo ng Tourism Exchange Division ng Wakayama Prefectural Government

Tourism Exchange Division ng Wakayama Prefectural Government

Pagpapakilala ng Guide Interpreter (Koyasan Area)

Tourism Exchange Division ng Wakayama Prefectural Government

Pagpapakilala ng Guide Interpreter (Kumano Area)

Tourism Exchange Division ng Wakayama Prefectural Government

Naghahatid ng impormasyon tungkol sa Kumano Kodo sa wikang Hapon, Ingles, Pranses, Kastila, Intsik at Koreano.

Tanabe City Kumano Tourism Bureau

Pampublikong dalubhasang institusyon ng Japan na nagsisikap sa pag-akit ng mga dayuhang turista para dumalaw sa Japan sa loob ng 50 taon

  Japan National Tourism Organization

  Naghahatid ng impormasyon sa tren at pamamasyal sa kanlurang Japan sa wikang Hapon, Ingles, simplified Chinese, traditional Chinese, Koreano at Thai.

  JR-West

  Naghahatid ng impormasyon sa tren at pamamasyal sa Nankai line sa wikang Hapon, Ingles, simplified Chinese, traditional Chinese at Koreano.

  Nankai Electric Railway

  Naghahatid ng impormasyon sa tren at pamamasyal sa silangang Japan sa wikang Hapon, Ingles, simplified Chinese, traditional Chinese, at Koreano.

  JR-East

  Naghahatid ng impormasyon sa tren at pamamasyal sa Kyushu sa wikang Hapon, Ingles, simplified Chinese, traditional Chinese, at Koreano.

  JR-Kyushu

  Naghahatid ng impormasyon sa tren at pamamasyal sa Hokkaido sa wikang Hapon, Ingles, simplified Chinese, traditional Chinese, at Koreano.

  JR Hokkaido

  Impormasyon sa Pamamasyal sa Japan

  Web Japan

  Web Magazine ng Kulturang Hapon at Pamamasyal sa Japan

  Matcha