Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Aklatan / Silid para sa Pagbabasa

Aklatan / Silid para sa Pagbabasa
reference library
Upang magamit ng dayuhan o Hapones man, mayroon ditong mga 7,000 materyales. Mayroong mga nobela ng ibang bansa, nobela ng bansang Hapon, introduction sa iba’t ibang wika sa mundo, mga kaugnay sa edukasyon sa wikang Hapon, materyales na nagpapakilala ng kultura ng mga bansa sa mundo, mga kaugnay sa pag-aaral sa ibang bansa / paglalakbay sa ibayong dagat, materyales kaugnay sa multicultural symbiosis, at iba pa. Mayroon ding mga komiks (kasama ang wikang banyaga) at pambatang picture book ng ibang bansa. May nakatatag ding immigrant corner at international cooperation corner dito. Nagsasagawa ng pagpapahiram ng libro sa mga naninirahan / nagtatrabaho sa Wakayama prefecture.