Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan
Ang Wakayama International Exchange Center ay lugar para magtipon at mag-ugnayan ang mga tao anuman ang nasyonalidad.