Laki ng letra
lakihan karaniwan liitan

Proyekto ng Pagtanggap ng mga Migrante sa Ibayong Dagat at mga Anak ng Migrante sa Ibayong Dagat

Inaanyayahan ang mga anak ng samahan ng mga taong mula sa parehong prefecture sa ibayong dagat, lumilikha ng pagkakataong makaugnay sa kalikasan / kultura ng Wakayama prefecture, at pinalalalim ang paghahalubilo sa Wakayama prefecture. Habang narito, pinararanas ang homestay, at nagsasagawa ng pagpapakilala ng kultura ng sariling bansa at gawain ng paghahalubilo sa mga kabataang kapareho nila ng henerasyon sa proyektong isinasagawa ng center, pamantasan at iba pang lokal na institusyong pang-edukasyon.

Proyekto ng Pagtanggap ng mga Migrante sa Ibayong Dagat at mga Anak ng Migrante sa Ibayong Dagat
Pagtanggap ng mga Anak mula sa Timog California
Proyekto ng Pagtanggap ng mga Migrante sa Ibayong Dagat at mga Anak ng Migrante sa Ibayong Dagat
Pagtanggap ng mga Anak mula sa Gitna at Timog Amerika