Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Thẻ cư trú, visa

Danh mục hướng dẫn về các loại thủ tục

https://www.isa.go.jp/vi/applications/guide/index.html

Các loại mẫu đăng ký cho từng loại mục đích lưu trú cụ thể

Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản (isa.go.jp)

Cổng thông tin cung cấp thông tin hữu ích cho người nước ngoài

Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản (isa.go.jp)

Cấp phép vĩnh trú

Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản (isa.go.jp)