Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Tổ chức

Trung tâm trao đổi Quốc tế Wakayama là cơ quan hoạt động với tư cách quản lý chỉ định của Hiệp hội trao đổi Quốc tế Tỉnh Wakayama

Tổ chức

Lời chào Chủ tịch

Tổ chức

Hiệp hội trao đổi Quốc tế Tỉnh Wakayama được thành lập vào 15/11/1990 với mục đích đóng góp vào sự phát triển hòa bình cộng đồng quốc tế, chúng tôi hướng đến việc mở ra một cộng đồng khu vực dành cho tất cả người nước ngoài bất kể ngôn ngữ, sắc tộc và vùng lãnh thổ thông qua hoạt động hỗ trợ người nước ngoài sinh sống ở Wakayama, đồng thời cũng là cơ quan đại diện xúc tiến hợp tác quốc tế và hoạt động giao lưu quốc tế của Tỉnh Wakayama.
 Các vị chủ tịch tiền nhiệm của Trung tâm là người đã hoàn thành chức vụ thống đốc Tỉnh, nhưng kể từ thời điểm từ 01/04/2006, Trung tâm được sự ủy thác với tư cách là quản trị viện chỉ định cấp cơ sở trực thuộc Tỉnh. Đứng từ lập trường là một công dân tôi nhận thấy trách nhiệm của mình hết sức quan trọng với nhiệm vụ, nâng cao năng lực đối ứng của Trung tâm hỗ trợ cuộc sống hằng ngày của cư dân được tốt hơn.
 Thêm nữa, với tư cách là một phần của Hiệp hội Quốc tế hóa của khu vực và duy nhất tại Tỉnh Wakayama. Đồng thời là tổ chức giao lưu – hỗ trợ Quốc tế vì lợi ích công cộng, lập kế hoạch và thực hiện các dự án khác nhau để thúc đẩy trao đổi, giao lưu Quốc tế tại Tỉnh Wakayama. Đào tạo, hỗ trợ các tình nguyện viên đủ năng lực, chuyên môn trong lĩnh vực giao lưu, trao đổi các vấn đề Quốc tế toàn cầu. Chúng tôi đã và đang tham gia vào nhiều hoạt động tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ nhằm hỗ trợ, cung cấp thông tin liên quan cuộc sống, việc làm cho người nước ngoài.
 Vài năm gần đây, tại Tỉnh Wakayama có sự gia tăng rõ rệt tình trạng người nước ngoài đến sinh sống và làm việc cũng như khách tham quan, du lịch. Chúng tôi muốn xây dựng sự đầy đủ những tính năng phục vụ tốt nhất nhằm hỗ trợ cho cộng đồng đa văn hóa, sự kết nối với các doanh nghiệp để có thể phục vụ trên nhiều phương diện cho người nước ngoài đến Wakayama. Chúng tôi đang nổ lực xây dựng nhiều hoạt động hơn nữa để đối ứng với tình hình nêu trên.
 Hiệp hội của chúng tôi, vào tháng 11 năm 2020 sẽ chào đón sự kiện tròn 30 năm thành lập Trung tâm. Dựa vào kinh nghiệm đến thời điểm hiện tại và sứ mệnh phục vụ xã hội, Trung tâm vẫn sẽ cố gắng hết mình cho sứ mệnh phục vụ cộng đồng, mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và sự ủng hộ từ mọi người để hoạt động của chúng tôi được hoàn thiện và phát triển hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế Tỉnh Wakayama
Naohisa Kashihata

Đăng ký thành viên hỗ trợ

・Tờ rơi đăng ký thành viên hỗ trợ

・Đăng ký

Danh sách thành viên hỗ trợ (nhóm và thành viên của công ty)

Tổ chức
Tổ chức
Tổ chức
Tổ chức
Tổ chức
Tổ chức
Tổ chức
Tổ chức
Tổ chức
Tổ chức
Tổ chức