Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Phòng đọc tài liệu, sách

Phòng đọc tài liệu, sách
Phòng đọc sách và tài liệu (Thư viện)
※Có chú thích bằng hình ảnh
Phòng đọc tài liệu được trang bị với khoảng 7000 tài liệu với nhiều ngôn ngữ dành để phục vụ cho người nước ngoài lẫn người Nhật.
Tài liệu và sách, tạp chí bao gồm nhiều thể loại như: Tiểu thuyết nước ngoài; Tiểu thuyết Nhật Bản; Nhập môn các ngôn ngữ nước ngoài; Liên quan đến giáo dục Nhật Bản; Giới thiệu về văn hóa các nước trên thế giới; Du lịch, ẩm thực nước ngoài, Tài liệu về vấn đề cộng đồng đa văn hóa, đa quốc gia.
Nhiều truyện tranh, sách bằng hình ảnh (Bao gồm tiếng nước ngoài) dành cho độc giả là trẻ em.
Bên cạnh đó góc tài liệu dành cho di trú (di dân và nhập cư), các Hiệp ước Quốc tế, hoạt động giao lưu Quốc tế cũng được trang bị.
Có hỗ trợ cho mượn sách với những người đang cư trú, làm việc trong Tỉnh Wakayama.