Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Phòng giao lưu

Mẫu đơn đăng ký sử dụng phòng giao lưu (Tải và tham khảo trên website của Trung tâm)

Phòng giao lưu
Phòng giao lưu
Được sử dụng cho việc học ngôn ngữ và hội họp của các câu lạc bộ. Trong phòng có trang bị nhiều sách mỏng thông báo, giới thiệu về hoạt động, sự kiện của các tổ chức giao lưu trao đổi quốc tế và thông tin về nơi tham quan du lịch của Tỉnh.
Các tổ chức, hội, nhóm lần đầu tiên sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị xin vui lòng nộp đơn đăng ký sử dụng và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.