Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Phòng họp tròn

Mẫu đơn đăng ký sử dụng phòng họp tròn (Tải và tham khảo trên Website của Trung tâm)

Phòng họp tròn
Phòng họp tròn
Chúng tôi có tổ chức các lớp ngôn ngữ và lớp tiếng Nhật. Thêm nữa, những Tổ chức và Đoàn thể liên quan đến hoạt động giao lưu Quốc tế có thể sử dụng. (sử dụng miễn phí 35 ghế)
Các tổ chức, hội, nhóm lần đầu tiên sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị xin vui lòng nộp đơn đăng ký sử dụng và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.