Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Phòng hội họp nhỏ

Mẫu đơn đăng ký phòng hội họp nhỏ (Tải và tham khảo trên website của Trung tâm)

Phòng hội họp nhỏ
Phòng hội họp nhỏ
Được sử dụng tổ chức dạy các lớp ngôn ngữ và Tiếng Nhật. Miễn phí cho các Tổ chức, Đoàn thể, Hội nhóm có các hoạt động liên quan đến giao lưu, trao đổi quốc tế. Phòng có sức chứa là 12 ghế.
Các tổ chức, hội, nhóm lần đầu tiên sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị xin vui lòng nộp đơn đăng ký sử dụng và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.