Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Dự án hỗ trợ trẻ em nước ngoài và trẻ em Nhật tham gia chương trình giao lưu đời sống, văn hóa

Tổ chức hoạt động đón tiếp trẻ em nước ngoài, tạo cơ hội cho các bạn tiếp xúc với thiên nhiên, văn hóa, qua đó nhằm thúc đẩy sự giao lưu, học hỏi, gắn kết sâu sắc hơn với Tỉnh Wakayama.
Trong thời gian lưu trú các bạn trẻ có thể ở trọ tại nhà người Nhật bản địa, kèm theo là các hoạt động giới thiệu về văn hóa quê hương, giao lưu với các bạn trẻ cùng trang lứa thông qua các hoạt động giao lưu, học hỏi văn hóa đươc thực hiện, hợp tác bởi trường đại học, các cơ sở giáo dục, tình nguyện thuộc Tỉnh.

Dự án hỗ trợ trẻ em nước ngoài và trẻ em Nhật tham gia chương trình giao lưu đời sống, văn hóa
Tiếp nhận trẻ em vùng Nanka
Dự án hỗ trợ trẻ em nước ngoài và trẻ em Nhật tham gia chương trình giao lưu đời sống, văn hóa
Tiếp nhận trẻ em vùng Trung – Nam Mỹ