Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

和歌山県外国人サポートメール・和歌山県(わかやまけん)外国人(がいこくじん)サポートメール・Wakayama Foreign Residents Support Mail・ 和歌山县外国人支援邮件・Support e-mail para sa mga dayuhan sa Wakayama Prefecture・Mail hỗ trợ người nước ngoài của Tỉnh Wakayama