Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Cổng tư vấn

Trung tâm hiện đang tiếp nhận hỗ trợ, tư vấn về đời sống cho người nước ngoài, và công dân của Tỉnh muốn giao lưu với người nước ngoài sinh sống trên địa bàn Tỉnh. Các vấn đề liên quan đến du học (Cần đặt lịch)

Tiếng Nhật, Anh — Các ngày trong tuần trừ ngày thứ tư (Từ 10:00 am~4:00 pm).
Tiếng Philippines, Trung — Thứ hai, năm và thứ bảy. (Từ 10:00 am~4:00 pm).
Tiếng Việt —-Thứ năm, chủ nhật. (Từ 10:00 am~4:00 pm).