Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Hoạt động hợp tác với NPO

Hoạt động hợp tác với Tổ chức NPO sử dùng phòng chờ của Trung tâm làm nơi gặp gỡ, trao đổi với người nước ngoài, tổ chức các khóa học ngoại ngữ và trải nghiệm văn hóa Quốc tế, thiết lập hệ thống kết nối cộng đồng để tạo cơ hội kêu gọi tài trợ các dự án phúc lợi từ NPO. Thúc đẩy và phát triển các Tổ chức hợp tác Quốc tế, các tổ chức giao lưu Quốc tế trong và ngoài Tỉnh thông qua các hoạt động tình nguyện, hoạt động hỗ trợ nhân đạo ở nước ngoài, hỗ trợ và trao đổi ngôn ngữ cho người nước ngoài, sinh viên Quốc tế thông qua hình thức đào tạo ngoại ngữ, tiếng Nhật.

Hoạt động hợp tác với NPO
Hoạt động hợp tác với NPO