Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Hoạt động tình nguyện của Trung tâm giao lưu Quốc tế Tỉnh Wakayama.

Thông qua các chương trình, dự án của Trung tâm, công dân của Tỉnh có sự quan tâm đến hoạt động giao lưu, trao đổi quốc tế, có thể chủ động đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện.
Hệ thống này nhằm mục đích nổ lực liên kết, thúc đẩy việc trao đổi, giao lưu, học hỏi, thấu hiểu các nền văn hóa khác nhau giữa các nước thông qua các hoạt động tình nguyện dành cho người nước ngoài.

Nội dung hoạt động

 1. Phiên dịch, biên dịch.
 2. Tiếp nhận người nước ngoài lưu trú ngắn hạn. Tổ chức hoạt động đến thăm nhà người Nhật.
 3. Dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài.
 4. Giới thiệu, giao lưu văn hóa (Văn hóa Nhật Bản và văn hóa các nước)
 5. Cung cấp và thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu (Tạo các bài viết về hoạt động và sự kiện của Trung tâm. Hỗ trợ tài liệu để duy trì hoạt động phòng đọc và nghiên cứu của Trung tâm)

Điều kiện đăng ký

 1. Có đủ năng lực và trách nhiệm công dân theo Luật định và từ 18 tuổi trở lên.
 2. Đảm bảo việc bảo mật thông tin đối với các hoạt động tình nguyện đang tham gia.
 3. Dành cho đối tượng đang sống, làm việc và học tập tại Tỉnh Wakayama.
 4. Trong thời gian tham gia cần có sự liên lạc, hướng dẫn và chỉ thị từ Trung tâm, nên đối tượng tham gia phải đáp ứng điều kiện cung cấp thông tin cá nhân và sự liên lạc không gián đoạn, giới hạn.
 5. Có thể tham gia các buổi thực tập và các buổi hướng dẫn, giải thích từ Trung tâm.
 6. Có thể làm việc nhóm, trên tinh hỗ trợ và hợp tác với những thành viên tình nguyện khác.

Thời hạn đăng ký

Trung tâm chiêu mộ tình nguyện viên trong suốt cả năm, xin hãy thoải mái liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Thời gian đăng ký được tính từ tháng đăng ký đến hết năm (Tháng 4 năm hiện hành đến cuối tháng 3 năm tiếp theo).

Ngoài ra, hệ thống đăng ký được gia hạn mới định kỳ hằng năm, và sẽ xác nhận tới người đăng ký việc có tiếp tục gia hạn hoặc không gia hạn bằng văn bản.

Tình trạng hoạt động tình nguyện viên

Hoạt động tình nguyện của Trung tâm giao lưu Quốc tế Tỉnh Wakayama.
Hoạt động tình nguyện giới thiệu văn hóa Nhật Bản.
Hoạt động tình nguyện của Trung tâm giao lưu Quốc tế Tỉnh Wakayama.
Hoạt động tình nguyện hỗ trợ học Tiếng Nhật.
Hoạt động tình nguyện của Trung tâm giao lưu Quốc tế Tỉnh Wakayama.
Hoạt động tình nguyện tiếp nhận người nước ngoài lưu trú ngắn hạn tại nhà để tiện việc giao lưu văn hóa và học ngôn ngữ.