Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Chương trình trao học bổng Trung – Nhật

Với mục tiêu tăng cường, phát triển trong mối quan hệ với Trung Quốc, thêm vào đó dành cho những đối tượng có sự quan tâm, muốn tìm hiểu và lĩnh hội sâu sắc hơn đối với Trung Quốc, Tỉnh Wakayama với Trung Quốc nỗ lực trong việc thực hiện các chương trình giao lưu, trao đổi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

  1. Tập hợp tài liệu nghiên cứu liên quan đến Trung Quốc
  2. Tổ chức các buổi gặp gỡ, chia sẻ chủ đề liên quan đến Trung Quốc

Các chuyên gia Trung Quốc thông qua những hoạt động như những giảng viên, cung cấp nhiều hoạt động và chủ đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ. Thông qua những hội thảo không những làm tăng sự hiểu biết và tìm hiểu của người tham gia, bên cạnh đó còn thúc đẩy, tạo cơ hội tương tác, giao lưu giữa những người tham gia.

Hoạt động này nhằm trao đổi sự giao lưu, học hỏi và trao đổi giữa cư dân và các sinh viên Trung Quốc.

Tình trạng hoạt động các buổi gặp gỡ chủ đề liên quan đến Trung Quốc

Chương trình trao học bổng Trung – Nhật
Thưởng thức cafe và giao lưu với sự đa dạng về Trung Quốc
Chương trình trao học bổng Trung – Nhật
Các buổi gặp gỡ, chia sẻ chủ đề liên quan đến Trung Quốc