Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Dự án hỗ trợ hoạt động kết nối giao lưu

Tổ chức NPO có các hoạt động dạy tiếng Nhật nhầm tạo sự liên kết và giao lưu, hỗ trợ người nước ngoài không cảm thấy bị lạc lỏng, cô lập trong cộng đồng nơi đang sinh sống.
Thêm nữa, thông qua hoạt động liên lạc từ các tình nguyện viên nhằm tăng cường sự kết nối, hỗ trợ, phối hợp sự liên lạc với nhà trường, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời và hiệu quả.

Liên kết đến trang thông tin hỗ trợ học Tiếng Nhật của Tỉnh Wakayama (Wakayama Nihongo Mado)

Đăng tải thông tin về các nhóm, tổ chức hỗ trợ học tiếng Nhật trong Tỉnh Wakayama.