Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Cổng tư vấn hỗ trợ thông tin cho người nước ngoài

Cổng tư vấn hỗ trợ thông tin cho người nước ngoài
Ngày tư vấn dành cho người nước ngoài từ các chuyên gia
Trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn cho người nước ngoài về nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Nhật, Anh Trung, Philippines, Việt Nam. Và những hoạt động tư vấn do cư dân trong Tỉnh, Thành phố về các vấn đề giao lưu, trao đổi, nghiên cứu quốc. Tại thành phố Tanabe thuộc khu vực Kinan, có hoạt động một ngày tư vấn miễn phí được hỗ trợ từ Luật sư, nhân viên pháp lý (Dân sự và Hành chính), các chuyên gia trong từng lĩnh vực cụ thể.

Thông tin liên quan đến đời sống người nước ngoài