Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Giao thông

Luật giao thông Nhật bản (Dành cho xe đạp)

福岡県警察 南警察署 自転車の交通ルール(ベトナム語版) (pref.fukuoka.jp)

Những điều cần lưu ý và cần làm khi lưu thông và khi gặp sự cố

Living_guide_Vietnamese.pdf (metro.tokyo.jp)

Những điều phải biết và phải nắm rõ khi tham gia giao thông

sitte_Vietnamese.pdf (metro.tokyo.jp)

An toàn giao thông

An toàn giao thông | Cảnh sát tỉnh Kagawa

Những quy định bắt buộc khi sử dụng xe đạp tham gia giao thông

vietnamese.pdf (city.sendai.jp)

Thủ tục đổi bằng lái nước ngoài sang bằng lái Nhật

Thủ tục chuyển đổi từ bằng lái xe nước ngoài | Cảnh sát tỉnh Kagawa