Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Thuế – Hưu trí

Chế độ bảo hiểm lương hưu toàn dân của Nhật Bản

10Vietnamese.pdf (nenkin.go.jp)

Đăng ký vào Hệ thống Bảo hiểm Xã hội

10Vietnamese.pdf (nenkin.go.jp)

Dành cho người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản / Đừng quên nộp thuế cư trú

nihondehataraku_gehan_omote_(ベトナム語) (soumu.go.jp)