Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Thủ tục, hồ sơ cư trú

Chế độ đăng ký thường trú cho người nước ngoài

総務省|Chế độ đăng ký thường trú cơ bản đối với cư dân nước ngoài (soumu.go.jp)

Chuyển đến/ Chuyển đi

総務省|Chế độ đăng ký thường trú cơ bản đối với cư dân nước ngoài|Chuyển đến, chuyển đi (soumu.go.jp)

Pháp lệnh liên quan đến thẻ đăng ký thường trú cơ bản /thẻ mã số cá nhân

総務省|Chế độ đăng ký thường trú cơ bản đối với cư dân nước ngoài|Pháp lệnh liên quan đến thẻ đăng ký thường trú cơ bản / thẻ mã số cá nhân (soumu.go.jp)

Dịch vụ của cửa hàng tiện lợi

コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | ホーム (lg-waps.go.jp)