Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Tiếng Nhật

Giáo dục / học tiếng Nhật

つながるひろがる にほんごでのくらし (bunka.go.jp)

Sổ tay nhập học và các thủ tục nhập trường của Nhật Bản

外国人児童生徒のための就学ガイドブック ヴェトナム語 (mext.go.jp)

Trang web học tiếng Nhật dành cho “Người nước ngoài “

つながるひろがる にほんごでのくらし (bunka.go.jp)

Thông tin cho Phụ huynh có con em học mẫu giáo

幼稚園の就園ガイド(ヴェトナム語) (mext.go.jp)

Thông tin liên quan đến giáo dục Nhật Bản

930005834.pdf (moj.go.jp)