Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Cổng tư vấn khác ngoài Trung tâm giao lưu, trao đổi quốc tế Tỉnh Wakayama

Hỗ trợ tư vấn và phiên dịch tiếng Việt của Yao city

ベトナム語による相談窓口・通訳 Quầy tư vấn tiếng Việt・thông dịch | 八尾市 (city.yao.osaka.jp)

Cổng tư vấn có Tiếng Việt Tỉnh Kobe

外国籍県民相談(ベトナム語)(県民の声・相談室) – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

Đường dây tư vấn nhiều ngôn ngữ của Bộ Lao động

相談機関のご紹介(Advisor for Foreign Workers Section)|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

Hỗ trợ tiếng Việt trong nhiều lĩnh vực từ Trang thông tin Tỉnh Aichi

ホーム – 愛知県 (pref.aichi.jp)

Tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa

https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/

An toàn cuộc sống

An toàn giao thông | Cảnh sát tỉnh Kagawa

Hỗ trợ tiếng việt Cục quản lý xuất nhập cảnh

外国人生活支援ポータルサイト(ベトナム語) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)