Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Thiên tai Thiên tai Thiên tai

Các ứng dụng và trang web tiện lợi khi có thiên tai

防災ガイドブック_レイアウト_翻訳用_ベトナム (bousai.go.jp)

Thông tin liên quan đến khí tượng (thời tiết, mưa to, động đất – sóng thần – núi lửa)

Cơ quan Khí tượng (jma.go.jp)

Gọi điện trong trường hợp khẩn cấp

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/items/portal001_pamphiet_vietnamese.pdf