Cỡ chữ
Trắng Xanh Vàng Đen

Cổng tư vấn của Trung tâm giao lưu Quốc tế Tỉnh Wakayama

Trung tâm hiện đang tiếp nhận hỗ trợ, tư vấn về đời sống cho người nước ngoài, và công dân của Tỉnh muốn giao lưu với người nước ngoài sinh sống trên địa bàn Tỉnh. Các vấn đề liên quan đến du học (Cần đặt lịch)

Ngày nghỉ cố định: Thứ 4 và ngày nghỉ lễ Quốc gia

Tiếng Nhật, Anh--- Các ngày trong tuần trừ ngày thứ tư (Từ 10:00 am~4:00 pm).

Tiếng Philippines, Trung--- Thứ hai, năm và thứ bảy. (Từ 10:00 am~4:00 pm).

Tiếng Việt----Thứ năm, chủ nhật. (Từ 10:00 am~4:00 pm).

Điện thoại: 073-435-5240

Fax: 073-435-5243

Mail: wa-world@wixas.or.jp

Trung tâm giao lưu Quốc tế Tỉnh Wakayama

■ Giờ mở cửa

 10:00 AM~18:30 PM.

■ Ngày nghỉ

Thứ 4 và Ngày nghỉ lễ Quốc gia (Từ 29/12 đến 03/01)

Tầng 8 Tòa nhà giao lưu cộng đồng Big Ai Khu 2-1-2

Tebira, Thành phố Wakayama, Tỉnh Wakayama

Mã bưu chính: 640-8319